Regulamin

Podstawowe informacje

 1. Sklep internetowy mieszczący się na stronie mbbijoux.pl prowadzony jest przez firmę

  MB Project

  z siedzibą:

  38-500 Sanok, Zabłotce 153

  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki:

  NIP: 6871783209
  REGON: 180255482

  Nr rachunku bankowego:
  mBank 48 1140 2004 0000 3502 7828 5852

 2. Sklep mbbijoux.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.

Realizacja zamówienia

 1. Zamawiającym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie mbbijoux.pl wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Przy rejestracji i składaniu zamówień Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe dane (są to: imię, nazwisko, adres email, telefon, adres dostawy). W razie jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta lub podania niepełnych danych wymaganych w formularzu, sklep mbbijoux.pl zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji drogą mailową lub telefoniczną, a w razie konieczności do anulowania zamówienia i usunięcia konta użytkownika.
 4. Wszelkie dane podane przez Klienta przy rejestracji i składaniu zamówienia są przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla potrzeb sklepu internetowego mbbijoux.pl zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883. Nie będą one udostępniane żadnym osobom trzecim (poza firmą, która dostarczy Klientowi towar - będą to: imię, nazwisko, adres dostawy oraz w przypadku firmy kurierskiej także numer telefonu).
 5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, a także ma prawo zażądać ich usunięcia z bazy danych sklepu.
 6. Składanie zamówień jest możliwe wyłącznie poprzez stronę internetową mbbijoux.pl
 7. Wszystkie towary dostępne w galerii są nowe i nigdy nie były używane [wolne od wad].
 8. Towar widoczny na zdjęciu jest dokładnie tym towarem, który otrzyma Klient w przypadku jego zamówienia, jednakże ze względu na ustawienia monitora kolorystyka na zdjęciu może nieco odbiegać od rzeczywistej.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient jest zobowiązany opłacić przesyłkę w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Po tym czasie w przypadku braku wpłaty zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 10. Wysyłka towaru do Klienta następuje maksymalnie w ciągu 3 do 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 11. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają w sobie podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny te nie obejmują kosztów wysyłki.
 12. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki
 13. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.

Koszty przesyłki

 • Paczkomaty inPost:
  Najszybszy sposób dostawy, dostawa do wybranego paczkomatu inPost. Cena: 16 zł

 • Kurier:
  Przesyłka kurierska, bezpośrednio do twojego domu. Cena: 18 zł

 • Poczta Polska Europa:
  Wysyłka na terenie Europy, listem poleconym priorytetowym. Cena: 25 zł

Formy płatności

 • Przelew bankowy
 • Szybkie płatności realizowane przez payU.

Reklamacja i gwarancja

 1. Kupującemu, z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: shop@mbbijoux.pl
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego w zakładce „Kontakt” lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 5. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 6. W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
 7. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).

Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 2. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 4. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
 5. Koszty towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Ochrona danych osobowych i prywatności

Sklep mbbijoux.pl dba o bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych przez sklep danych. Dane są chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Przetwarzanie danych osobowych 'Użytkownika' odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji i składaniu zamówienia oraz kontaktem na stronach sklepu. Przetwarzamy dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Więcej: Polityka Prywatności

Inne

 1. Sklep w dowolnym momencie może wprowadzać promocje na wybrane artykuły, jak również w dowolnym momencie może te promocje zakończyć.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.) niniejsza witryna internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika stanowią wyłączną własność firmy Kamil Buczek oraz podlegają prawnej ochronie.
 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW) jak i w formie drukowanej, bez pisemnej zgody sklepu mbbijoux.pl.
 4. Mbbijoux.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których umieszczono na niniejszej stronie linki.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu mbbijoux.pl w zakładce Regulamin.
 9. Sklep mbbijoux.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.